Over familieopstellingen

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van je familiesysteem zoals het op dat moment in jou aanwezig is. De personen uit je familie worden gerepresenteerd door mensen (representanten) of door vloerankers of poppetjes. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn. De representanten stellen zich vanuit een innerlijke beweging op in de ruimte en geven daarmee een beeld weer dat informatie geeft over het familiesysteem van jou als vraagsinbrenger.

Je bent geen onbeschreven blad

Via jouw ouders en voorouders heb je het leven doorgekregen. De basis van je leven wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Je ouders, grootouders, broers en zussen, ooms en tantes en een hele waaier van voorouders vormt als het ware de klei waaruit jij geboetseerd bent. De klei waaruit jij bestaat.

Al deze mensen en hun levens hebben hun stempel achtergelaten op jou. Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, het vroegtijdige overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust, in de familie doorwerken. Het systeem zoekt altijd naar balans. Wanneer er elders een gat/trauma/geheim is ontstaan, dan zal dat door iets of iemand anders moeten worden opgevuld. Zo ontstaan er patronen die alle leden van de familie in meer of mindere mate beïnvloeden. 

Je blijft altijd bij jouw familiesysteem blijven horen. Hoe hard je je ouders, broers of zussen ook afwijst of wegduwt, ze horen simpelweg bij jou. De verbinding met je ouders of andere leden uit je systeem is een innerlijke houding. Een innerlijk proces. Het is een Ja zeggen tegen je vader je moeder en ze in je hart sluiten, ondanks alles wat er wel en niet is gebeurd.

Dat innerlijke proces, is helen. Dat is werkelijk volwassen worden. Het is een Ja tegen je eigen leven.

Dit betekent niet dat je per sé beste vrienden moet worden met je familieleden. Soms kan het zelfs beter zijn om dit niet te doen. Het betekent alleen wel dat je ze niet meer afwijst. Dat je innerlijk vrede sluit met de situatie zoals die is en vrij wordt van je oordeel en aanspraak. Wanneer je daar vrij van kunt zijn, kun je echt vrij zijn.

Veelvoorkomende thema’s

 • Relaties die keer op keer mislukken
 • Je werk geeft geen bevrediging
 • Je loopt met gevoelens rond zonder dat je ze begrijpt, zoals depressie, schuldgevoel, angst, agressie, enz.
 • Verslaving en psychische stoornissen
 • Fysieke klachten, (chronische) ziektes en vermoeidheid

Waarom een familieopstelling?

Wanneer jij (of een familielid) zich afsluit van een pijnlijke ervaring, een kindpijn, een trauma of een andere persoon, dan wordt daar door het systeem voor gecompenseerd. Het systeem accepteert simpelweg niet dat er iets, of iemand wordt buitengesloten. Alles en iedereen hoort erbij.

Hierdoor ontwikkel je overlevingsmechanismes, ideeën over hoe het leven, hoe jijzelf, en hoe anderen zouden moeten zijn, gevoelens die aan je blijven kleven, etc. Je stoot een deel van jezelf af, verliest het contact met je lijf en gaat overcompenseren. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in extreme gevoeligheid (HSP), bewijsdrang, verslaving of het altijd moeten klaarstaan voor anderen. Daarmee leef je minder in het nu, en meer in je hoofd, in wat je ‘moet’, in wat de ander moet, en in zorgen, onzekerheid en frustratie. Het beïnvloedt je lichamelijke en geestelijke gezondheid, zonder meer. Er is geen uitwisseling meer met het leven en leidt tot verlies van levensvreugde.

Je zoektocht naar geluk en innerlijke vrede vraagt om een openheid naar en verbinding met jezelf en de wereld. Systemisch werk ondersteunt dat proces. 

Wat doet een familieopstelling dan precies?

Het feit dat de oplossing altijd simpel is, is moeilijk aan te nemen in een maatschappij waarin een heel leger van therapeuten, psychologen en coaches klaarstaat om samen naar de oorzaak van onze problemen te graven. Mijns inziens graaf je je daarmee steeds dieper in. Het geeft eventjes verlichting maar de onderliggende pijnen en trauma’s blijven bestaan. En daarmee blijft ook het verzet tegen het leven bestaan. 

Waar het om gaat is het leven kunnen aannemen zoals het is. Op je eigen plek in je familiesysteem, om vanuit daar de stroom van het leven weer te kunnen ontvangen en ervaren. En daar helpt een familieopstelling bij.

Vaak is een kleine interventie in een opstelling voldoende om een diepgaand proces opgang te brengen. Een zin, een buiging, een besef, iets eenvoudigs maar elementairs. ‘Jij hebt mij het leven gegeven, dank zij jou besta ik en daarvoor dank ik je.’  Daarmee neem je het leven aan zoals jij het gekregen hebt – een ander leven is er namelijk niet.

Die kleine beweging die een dijkdoorbraak in de ziel teweegbrengt – ‘Dat is de oplossing’.

Veelvoorkomende thema’s

Vaak gaat het over problemen of verlangens waar iemand maar tegenaan blijft lopen. Een gevoel of patroon waarvan je weet dat je het niet zou ‘moeten doen’, dat het niet nodig is, maar wat blijft terugkomen in je leven. Wanneer kan een opstelling helpend zijn?

Als je geen contact kunt maken met je lijf, gevoel en intuitie.

Als je jezelf graag wil bevrijden van belemmerende patronen en mechanismes.

Als je in een gezonde verbinding wil komen met je ouders, je kinderen of andere familieleden.

Als je inzicht wil krijgen in (relatie-, familie- of werk-)conflicten en daar op een goede manier mee wilt kunnen omgaan.

Als je problemen ervaart binnen je liefdesrelatie. Vaak hebben die hun oorsprng in je familiesysteem.

Als je graag (weer) verbinding wilt voelen met adere mensen en met het leven.

Als je je draai of je doel in het leven niet kan vinden.

Wanneer je inzicht en beweging wil krijgen in onverklaarbare gevoelens van angst, verdriet, woede, schuldgevoelens of het gevoel er niet bij te horen.

Wanneer je last hebt van verslavingen of overheersende seksuele gevoelens en daar graag inzicht en verandering in wil krijgen.

Wanneer je last hebt van depressies, een psychische aandoening of suïcidale neigingen en heel graag hier meer grip op en inzicht in wil krijgen.

Als je last hebt van fysieke klachten of een chronische ziekte en nog niets echt geholpen heeft.

Voor allerlei zaken die aan je knagen of zich blijven herhalen in je leven, maar waar je je vinger niet op kunt leggen.

Als je problemen hebt met je energiebalans en het maken van keuzes die goed zijn voor jou.

  Wat heeft het mij gebracht?

  Ik weet dat iedere seconde van mijn leven heeft bijgedragen aan waar ik nu sta, maar ik durf wel te zeggen dat familieopstellingen van ontzettend grote invloed zijn geweest. En nog steeds zijn.

  Sinds ik met opstellingen ben gaan werken zijn er grote processen op gang gekomen in mijn leven. Dit was niet altijd makkelijk: ik mocht écht eerlijk worden over mijn niet-helpende patronen, mijn overlevingsmechanismes, ik mocht uit mijn liefdesrelatie stappen en ik mocht mijn masker ‘de sterke Charlotte’ steeds minder vaak laten zien. That ain’t easy for me.

  Het is een proces

  Een opstelling kan vanuit een diep, diep niveau een proces op gang brengen. Een proces waar je op basis van wilskracht misschien niet bij kan komen, en heeft soms ook zijn tijd nodig.

  Ik kan nu zeggen dat de relatie met mijn ouders ontzettend is verbeterd, ook mijn relatie met mijzelf en mijn lijf en dat ik veel beter in staat ben om écht contact aan te gaan, vriendschappen te sluiten en onderhouden. En misschien nog wel het belangrijkste: ik volg meer en meer het pad dat het leven voor mij in petto heeft. Iedere dag een beetje meer. And that’s awesome!

  “De opstellingen waren ontzettend bijzonder en mooi, en werken tot op de dag van vandaag (maanden later) nog door.  Op zowel bewust, als onbewust niveau. Tijdens de massagesessies gaf Charlotte me opdrachten die spot on waren, dat ook dat nog dagelijks terugkeert. Dan hoor ik Charlotte’s stem in mijn hoofd die me vanuit liefde verteld dat ik grenzen mag aangeven en ruimte in mag nemen, zowel op fysiek vlak als op mentaal vlak. 
   
  Charlotte is een bijzondere vrouw waar ik meteen heel veel verbinding mee voelde. Ze luistert actief, stelt goede vragen en vraagt door. Ik voelde me echt gezien en waardig. Daarnaast is ze een enorm kundig masseuse en vind ik de combinatie van bijvoorbeeld een opstelling en een massage goud waard. Het is een deep dive zo je onbewuste in. Daar heb je maanden later nog profijt en nieuwe inzichten van en daar ben ik dol op. Ik zou Charlotte zonder twijfel aan iedereen aanraden!”